În primăvara anului 1988, vestea a căzut ca un trăsnet asupra micului, dar inimosului, oraș în care am văzut lumina zilei: vine în vizită de lucru, la Vâlcea, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, ctitorul României moderne, făuritorul Epocii de Aur. Evident, din acel moment pentru toată suflarea din Râmnicu Vâlcea n-a […]