(1) Concursul de Black Friday denumit in continuare “Concursul” este organizat de catre agentia de publicitate SUNSHINE DIGITAL SRL, cu sediul in Otopeni, str Lucian Blaga 21, ILFOV inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/3601/2017, avand Cod Unic de Inregistrare RO37922816 denumita in continuare „Organizator”, in ziua de 12 Noiembrie 2020 (pana la ora 23.59) pe blogul mihaivasilescublog.ro. Concursul poate fi promovat si pe alte medii de socializare mentionate de Blogger sau Organizator.

(2) Regulament de participare la Concurs este obligatoriu pentru toti Participantii si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, la adresa site-ului oficial al Organizatorului www.mihaivasilescublog.ro, precum si pe pagina de Facebook a Organizatorului www.facebook.com/mihaivasilescupage.De asemenea, orice persoană interesată poate solicita o copie a prezentului Regulament, prin transmiterea unei cereri scrise trimise la adresa Organizatorului. Participarea la Concurs este optionala pentru utilizatori.

(3) La concurs pot participa persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Concursului.

(4) Pentru a se inscrie la Concurs participantii trebuie sa raspunda corect la intrebarea de concurs de pe prezenta pagina a Bloggerului.

(5) Intrebarea de Concurs se refera la discount-ul oferit de Vodafone Romania la un anume telefon mobil, in cadrul Campaniei de Black Friday 2020.

(6) In data de 13.11, dupa incheierea Concursului, Bloggerul va anunta raspunsul corect.

(7) Participantii care au aproximat corect reducerea pana la data de 12 Noiembrie 2020 (pana la ora 23.59),  la intrebarea din Concurs vor intra in tragerea la sorti pentru castigarea Premiului.

(8) Bloggerul / Organizatorul va extrage un castigator si 1 rezerva prin intermediul site-ului random.org, modalitate aleatorie, care exclude orice interventie umana.

(9) Nu pot castiga premii in Concurs:

  • persoanele juridice, angajatii Vodafone sau ai Organizatorului, rudele pana la gradul 2 / sotul/ sotia ale Bloggerului,
  • persoanele care: a) au incercat sa fraudeze Concursul prin orice modalitate sau impiedica derularea Concursului prin orice forma, b) intra in Concurs cu conturi multiple, c) ofera mai multe variante de raspuns in Concurs, d) posteaza comentarii jignitoare / ofensatoare fata de Blogger / Vodafone Romania / Organizator / alte persoane

(10) Castigatorul va fi contactat, printr-un mesaj privat pe pagina proprie de Facebook cu care a intrat in Concurs pentru a i se comunica faptul ca a fost extras ca si castigator iar, pentru a putea primi Premiul este invitat sa transmita cateva date Organizatorului (agentiei de publicitate): numele, prenumele si adresa de livrare, precum si numarul de telefon in vederea expedierii premiului. Ulterior, va fi contactat de agentie pentru transmiterea premiului.

(11) Premiul consta intr-un telefon marca Samsung Galaxy S20 FE 4G avand valoare de 3,024.87  Iei cu TVA inclus.  Premiul nu poate fi schimbat cu alte produse / servicii si nu se poate oferi contravaloarea in bani a acestuia. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru Premiu. Pe langa impozitul aferent Premiului, Organizatorul va suporta și costurile de livrare a Premiului. Toate costurile ce decurg din ridicarea / intrarea în posesie a Premiului cad exclusiv în sarcina câştigătorului.

(12) Premiul va fi trimis castigatorului in maxim 14 zile lucratoare.

(13) Raspunderea Organizatorului & Bloggerului & Vodafone Romania este strict limitată la organizarea Concursului si acordarea Premiului din Regulament. Partile implicate in organizare nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii la Concurs sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice serviciilor GSM, ca de exemplu: incarcarea retelei, utilizarea incorecta a aplicatiei Facebook, etc..

(14) Prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima in mod expres si neechivoc acordul ca Organizatorul sa proceseze gratuit, datele cu caracter personal ale Participantilor in scopul desfasurarii acesteia pentru a putea permite inscrierea participantilor in Concurs, includerea lor in tragerea la sorti, posibilitatea acestora de a fi desemnati castigatori si acordarea premiilor.

  1. Vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:
  2. a) pentru toti Participantii: nume si prenume;
  3. b) pentru Participantul desemnat castigator: numarul de telefon mobil, numele si prenumele, CNP, adresa de livrare.

3.Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorului prezentei Campanii si premiul acordat.

4.Refuzul de a dezvalui aceste date, furnizarea incompleta sau refuzul prelucrarii acestora indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, Participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.

5.In termen de 30 de zile de la acordarea Premiului, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor fi distruse in totalitate.

6.Organizatorul se obliga sa respecte prevederile privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Concursului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti fara consimtamantul prealabil al Participantilor in cauza, cu exceptia numelor, prenumelor si premiului castigat care vor fi facute publice potrivit obligației legale a Organizatorului.

  1. Participantul are urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;

(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul organizării și desfășurării Concursului;

(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restricționarea prelucrării;

(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, inclusive celor efectuate in scopuri de marketing;

8.Participantii pot contacta Organizatorul in legatura cu oricare dintre drepturile sale sau pot inainta o plangere in legatura cu modul in care sunt utilizate datele sale cu caracter personal  printr-o cerere adresata catre Organizatorul Sunshine Digital, pe adresa Doctor Iacob Felix, nr.59 , sector 1. Bucuresti.

In urma unei astfel de plangeri, se vor lua toate masurile conforme cu legea, iar daca un Participant se considera neindreptatit poate contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pe www.dataprotection.ro.