Pentru că am tot râs pe aici de generațiile astea noi, pentru care scrisul, cititul și exprimarea în limba română încep să devină adevărate aventuri, unul dintre cititorii acestui blog, Victor pe numele lui, s-a hotărât să conceapă o nouă programă pentru învățământul românesc. Ea este perfectibilă, deci se acceptă propunerile voastre pentru îmbunătățirea ei. O aveți mai jos sub formă de guest post.

mihai_vasilescu_blink

Avînd în vedere dificultățile din ce în ce mai evidente ale românilor din toate categoriile sociale, indiferent de studii, apartenență politică, coeficient de inteligență, cultură generală etc., de a scrie corect în limba maternă și de a se exprima, nu perfect, ci coerent și cît mai corect posibil, propun:

 1. Eliminarea treptată a scrierii din școli și înlocuirea ei cu transmiterea pe cale exclusiv orală a materialelor și obiectelor de studiu.
 2. Acceptarea și implementarea unui limbaj simplificat din care vor fi eliminate cuvintele formate din mai mult de opt litere. Se vor elimina, de asemenea, neologismele, termenii tehnici, expresiile complicate, cuvintele cu dublu înțeles etc. Se va obține astfel o fluidizare a limbii vorbite în general și o transmitere mai eficientă a cunoștințelor în timpul orelor de curs.
 3. Se va urmări pe cît posibil folosirea de materiale sub formă de poze, fotografii, melodii avînd în vedere că s-a dovedit deja că “o poză este mai grăitoare decît o mie de cuvinte”. În plus, se poate observa cu ușurință pe plan național o respingere voită a textului scris și o îmbrățișare liber consimțită a pozei ca și metodă de transmitere de idei. În acest sens, la prezenta propunere se anexează un material în care se arată pe larg efectele fenomenului “selfie”.
 4. Ca derogare de la propunerea de la punctul numărul 3, se vor accepta materiale vizuale, sub formă de poze ce conțin și text scris, numai în cazul în care textul folosit este cules din cugetările de tip “Poptamaș”. S-a dovedit viteza cu care aceste materiale se propagă în rîndul celor care sunt susceptibili la maxime și aforisme. Aceste materiale vor fi studiate separat, în cadrul unor cursuri specializate al căror scop va fi prezentarea scrisului ca formă arhaică de transmitere a informației.
 5. Instituirea unei organizații pentru transpunerea în format strict vizual a literaturii imperios necesare parcurgerii a cel puțin patru clase primare. Se va urmări conceperea de manuale compuse exclusiv din ilustrații, ilustrații ce vor fi în așa fel concepute încît să transmită cît mai ușor mesajul conținut. Se vor folosi, pe cît posibil ca și sursă de inspirație, basmul și poezia pentru copii. Bibliografia necesară întocmirii listei de opere necesare compunerii manualelor va fi dezbătută pe larg și supusă aprobării prealabile unui grup de reprezentanți ai elevilor.
 6. Se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea abilității cursanților de a exprima idei în cît mai puține cuvinte. Se vor evita astfel cunoscutele fenomene “limbă de lemn” și “ciorbă de limbă”.
 7. Se va urmări eliminarea frazei ca formă complexă de exprimare și se va trece la impunerea propoziției simple ca formă unică de enunțare a ceea ce vor să spună cursanții. De asemenea, pe cît posibil se va încerca implementarea unui sistem de vorbire cît mai scurt, cît mai concis, format din propoziții în a căror componență intră cît mai puține cuvinte. Pe principiul “cu cît vorbești mai puțin cu atît spui mai multe”.
 8. Se va face uz, pe cît posibil, de limbajul semnelor. Este lucru știut că un gest poate valora cît o suită de cuvinte. Ar fi o eroare gravă să nu se exploateze capacitatea cursanților de a-și exprima părerile printr-un singur gest edificator. În acest sens se vor întocmi manuale și planșe cu semnele de uz comun și se va urmări însușirea acestora. În același sens se va lărgi aria de utilizare a semnelor în așa fel încît să cuprindă mimică a feței și diverse semnale sonore, cum ar fi rîgîitul.
 9. Se va urmări cu deosebită atenție evitarea expunerii cursanților la aspecte complexe ale vieții de zi cu zi cum ar fi politică, cultură, științe și se va urmări expunerea acestora la manifestări mai comune cum ar fi încurajarea mersului în cluburi, consumul de muzică cu versuri cît mai simple, formate din cuvinte precum “bani, aur, mașină, gagică, iubire, plîns, durere etc.”, adoptarea unui stil vestimentar cît mai lejer precum colanți, pantofi ciocați, șapca purtată cu cozorocul la spate, pantaloni cu turul sub genunchi etc., și a unui machiaj cît mai strident în cazul persoanelor de sex feminin. “Frecarea mentei” și “tăiatul de frunză la cîini”, ca ocupații de bază, vor fi promovate agresiv, precum și banii și obținerea lor ca unice scopuri demne de un reprezentant onorabil al societății.
 10. Sub nicio formă nu se va încuraja creativitatea elevilor ci se va urmări respectarea strictă a programei școlare, programă atent întocmită pentru a le oferi acestora un minim necesar de cunoștințe necesare supraviețuirii.
 11. Ca o derogare de la reguli, se va urmări cu deosebit interes și deosebită dăruire dezvoltarea abilității cursanților de a înjura și se vor urmări de asemenea achizițiile verbale noi în acest sens. Este singurul caz în care se pot accepta cuvinte care să încalce regula de opt litere precizată la punctul 2, precum și abolirea neologismelor de asemenea precizată la același punct.

Prezenta propunere face obiectul unei dezbateri publice în vederea stabilirii eficienței celor prezentate în cuprinsul ei. De asemenea, face obiectul eliminării sau adăugării de articole precum și aducerii de amendamente, adăugării de materiale documentare, anexe și orice alte instrumente necesare unei implementări cît mai eficiente.

* Scrierea cu ‘î’ în loc de ‘â’ nu este greșeală. O folosesc de ceva timp, nu consider necesar să explic de ce, se pot găsi explicații suficiente la o minimă căutare online de materiale justificative. Asta pentru cîrcotași, care ar găsi subiect de discuție în asta.